Uspjeh se uči 2019

Reiki i tradicionalna medicina - DanCast 96

April 20, 2019

Zašto se tradicionalna medicina sa lječnicima treba udružiti sa alternativnim tehnikama regeneracije i pomoći ljudima samo je dio tematike ove nove emisije. 

Upoznajemo vas i sa praksama nekih zemlji svijeta koje su baš reiki prepoznale kao snažnog saveznika, ali i upozoravamo na savjestan rad i ne uplitanje u domenu rada klasične medicine i liječnika.