Uspjeh se uči 2019

Esencija Reikija - DanCast 89

March 26, 2019

Reiki je spiritualna praksa ali tek kada se okrenemo sebi, stvorimo i zadržimo mir, flow, meditativno stanje kroz naš pokret, kroz naš osmjeh, kroz našu misao.

Da, reiki ima mogućnost da pomognemo drugima uz pomoć našeg znanja rada s energijama, no ako zaboravimo na sebe, na ono što doista možemo tada je pitanje trenutka kada postajemo licemjerni.

Svatko od nas treba biti najaktivniji sam za sebe, učiniti sve što je potrebno - od svoje dnevne prakse, od zdravih promjena koje nam savjetuju terapeuti, nutricionisti, liječnici do odgovornog ponašanja prema samome sebi

I Mikao Usui je shvatio u svom radu da je najkvalitetniji rad onaj osobni, u vlastitoj želji i akciji.

Esencija reikija nas uči da ne gledamo preko puta, već da svemir prvenstveno pronađemo u sebi.

Ne zaboravite istražite svoje mogućnosti jer ste sposobniji nego što mislite.

Ispričavam se na lošijoj kvaliteti zvuka.