Reiki Dojo - Uspjeh se uči s Danijel Salijevićem

#5: Reiki Načela - Mantre majstora - Premium

July 19, 2017

Reiki načela su već često obrađena tematika. Danas ćemo ih aktivno koristiti poput majstora kroz ovaj novi premium podcast.

Ona glase:

1. Samo danas se neću ljutiti - Kyo dake wa Okaru na

2. Samo danas se neću brinuti - Kyo dake wa Shinpai suna

3. Samo danas ću biti zahvalan - Kyo dake wa Kansha shite

4 Samo danas ću marljivo raditi - Kyo dake wa Gyo-o hage me

5. Samodanas ću biti poštivati sva živa bića - Kyo dake wa Hito ni shinsetsu ni

Linkovi:

www.premium.reiki-dojo.net

info.reikidojo@gmail.com

www.facebook.com/reikidojo

www.reiki-dojo.net